ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

ایلیا الکتریک

آدرس دفتر مرکزي: البرز، مشکین دشت، زیبادشت، خ امام خمینی)ره(، نبش کوچه بهار، برج تجـاري فاطمیـه، طبقـه ،5 واحد  10 اداري

026-36884581

 

ثبت سفارش و بایگانی

محصولات تولیدي این شرکت در 2تیپ ذیل دسته بندي می گردد:
تیپ :1
تابلوهاي توزیع و صنعتی، سلول هاي ایستاده و پیانویی
تیپ :2تابلوهاي کنتوري روکار توکار جهت شهرها و استان هاي مختلف
- با توجه به بازار هدف نحوه ثبت سفارش و فروش در 2روش متداول ذیل صورت می پذیرد:
فروش مستقیم- از طریق آدرس ها و شماره هاي تماس لیست سازندگان مورد تائید ادارات برق منطقه اي و ارگـان هـاي
مربوطه.
فروش غیرمستقیم- از طریق نمایندگی هاي مجاز، پیمانکاران، همکاران و فروشندگان لوازم برقی.
- با توجه به نرم افزار موجود در سیستم حسابداري و فروش شـرکت، کلیـه فاکتورهـاي خریـد پـس از کنتـرل انبـاردار و
تطبیق با مبالغ استعلامات توسط حسابدار وارد سیستم نرم افزار هلو )کد 33صنعتی( گردیده و کلیه فاکتورهاي خریـد در
زنکن هاي مربوطه بایگانی می گردند.
- همچنین کلیه هزینه هاي جاري و ثابت و ورود مواد اولیه در این نـرم افـزار بـا قیمـت هـاي خریـد و مشخصـات کامـل
بهمراه جزئیات وارد سیستم گردیده و ماهانه توسط
Backup CDتهیه شده بایگانی می گردد.
- با توجه به اینکه در روند تولید گاهی اسکلت و کابینت ساخته شده در خط تولید و مونتاژ نهایی قرار نمی گیرد، توسـط
نرم افزار به عنوان کالاي نیمه ساخته شده کدگذاري می گردد.
- نسخه اي از فاکتورها، شناسنامه و نقشه با کد سریال پلاك تابلو بایگانی می گردد.
- در نهایت کلیه فروش هاي انجام شده نیز جهت خروج از انبار و ثبت آنها در نرم افزار بشـکلی صـورت مـی گیـرد کـه
همواره موجودي انبار از نظر ریالی و تعدادي در دسترس باشد.

سیستم تحویل در محل رایگان

- پس از تکمیل چک لیست ها و فرم هاي کنترل کیفیت مواد اولیه و تجهیزات مصرفی و جاري ساخت و انجـام آزمـون
هاي لازم و رعایت دستورالعمل هاي آورده شده در نظام نامه کیفی همچنین تطابق و تکمیل محصـول بـا برگـه سـفارش،
برگه تائیدیه ساخت و گارانتی با هماهنگی واحد فروش و مدیرمالی صادر می گردد.
- پس از صدور فاکتور توسط واحد فروش جهت تعیین نحوه تحویل، کلیه مدارك به مدیر بازرگانی تحویل می گردد.

Newsletter Subscribe

به شبکه اجتماعی ما بپیوندید.

گالری عکس

لوگو شرکت