ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

ایلیا الکتریک

آدرس دفتر مرکزي: البرز، مشکین دشت، زیبادشت، خ امام خمینی)ره(، نبش کوچه بهار، برج تجـاري فاطمیـه، طبقـه ،5 واحد  10 اداري

026-36884581

 

Home --> محصولات --> تابلو برق صنعتی

درباره شرکت

اینجانب سیدشاهین رئیسی منشادي، با راه اندازي دفتر خدمات پیمانکاري ایلیا الکتریک در سال ،1374در زمینـه اجـراي تأسیسات برق صنعتی و ساختمانی با بهره گیري از مدرك تحصیلی دیپلم هنرستان در رشته برق- الکتروتکنیک در کرج فعالیت خود را آغاز نموده و در سال 1380با انجام تحصیلات در رشته مهندسی برق در دانشـگاه آزاد تهـران بـا گـرایش قدرت، بعنوان مدیرگروه فعالیت خود را با تشکیل گـروه مهندسـی ایلیـا الکتریـک گسـترش داده و بـا عقـد قراردادهـاي پیمانکاري پروژه هاي متعدد، برج ها و مراکز تجاري و همکاري با مهندسان و همکاران مجرب و عضـویت مـدیریت در کانون مهندسان کرج طراحی و مشاوره و نظارت پروژه هاي تاسیساتی نیز به شرح فعالیـت ایـن گـروه اضـافه گردیـد. بـا عنایت خداوند متعال و حمایت دوستان و همکاران در سال 1388شـرکت مهندسـی ایلیـا بهینـه کـاران پویـا بـا مسـئولیت محدود در همین راستا تأسـیس گردیـد و بـدلیل وجـود تقاضـاي شـدید و نیـاز بـه سـاخت تابلوهـاي بـرق و کنتـوري در پروژه هاي متعدد این مجموعه و همچنین توان فنی و مالی شرکت در همین سال کارگاه ساخت و مونتـاژ تابلوهـاي بـرق با اخذ مجوزهاي لازم و تائیدیه هاي استان و شهرهاي مجاور کار خود را آغـاز نمـوده و پـس از 7سـال متـوالی تـلاش و گذر از فراز و نشیب هاي تحریم و رکود اقتصـادي و مشـکلات تولیـد راه انـدازي خـط رنـگ و اسـتقرار بخـش کنتـرل کیفیت ) (QCدر محل جدید کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

سیستم تحویل در محل رایگان

- پس از تکمیل چک لیست ها و فرم هاي کنترل کیفیت مواد اولیه و تجهیزات مصرفی و جاري ساخت و انجـام آزمـون
هاي لازم و رعایت دستورالعمل هاي آورده شده در نظام نامه کیفی همچنین تطابق و تکمیل محصـول بـا برگـه سـفارش،
برگه تائیدیه ساخت و گارانتی با هماهنگی واحد فروش و مدیرمالی صادر می گردد.
- پس از صدور فاکتور توسط واحد فروش جهت تعیین نحوه تحویل، کلیه مدارك به مدیر بازرگانی تحویل می گردد.

Newsletter Subscribe

به شبکه اجتماعی ما بپیوندید.

گالری عکس

لوگو شرکت